Hyvä ja turvallinen arki kaikille

Poliittiset teemat

Vakka-Suomenpositiivisen rakennemuutoksen edistäminen – valitettavasti meillä ei ole tällä hetkellä “omaa” kansanedustajaa, joka ajaisi alueemme etuja ja se näkyy monin eri tavoin. Kansanedustaja on ensisijaisesti alueensa edustaja, hänen tehtä vänään on aina ja kaikkialla ajaa oman kotiseutunsa asioita.

Köyhyyden vähentäminen – köyhien ihmisten määrä kasvaa nykyisin hälyttävän nopeasti. Maassamme on yli 660 000 suhteellisen köyhyysrajan alapuolella elävää suomalaista, joista suuri osa on lapsia ja vanhuksia.

Eriarvoisuuden vähentäminen – Suomessa tasa-arvo on ollut tähän asti punainen lanka ja johtava aate niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessa. Eriarvoistuminen alkaa kuitenkin nykyisin yhä nuorempana ja huono-osaisuus on usein sukupolvelta toiselle periytyvää.

Huolehditaan vanhuksista – ne, jotka ovat maamme hyvinvoinnin rakentaneet, ansaitsevat ihmisarvoiset vanhuspalvelut.

Arvot

Minun on helppo samaistua taustapuolueeni arvoihin, sillä myös minulle tärkeitä perusarvoja ovat:

  • Oikeudenmukaisuus
  • Perhe & ystävät
  • Terveys
  • Kulttuuri
  • Lasten oikeudet ja mahdollisuudet
  • Mahdollisuus työhön ja oikeudenmukainen palkka
  • Yrittäjyys
  • Ihmisarvoiset vanhuspalvelut
  • Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen
  • Maksuton toisen asteen koulutus ja turvallinen Suomi