Arvot

Minun on helppo samaistua taustapuolueeni arvoihin, sillä myös minulle tärkeitä perusarvoja ovat:

OIKEUDENMUKAISUUS
PERHE & YSTÄVÄT
TERVEYS
KULTTUURI
LASTEN OIKEUDET JA MAHDOLLISUUDET
MAHDOLLISUUS TYÖHÖN JA OIKEUDENMUKAINEN PALKKA
YRITTÄJYYS