Arvojen tavaratalossa

Arvot ovat valintoja ja tahtotila siitä, miten haluamme asioiden olevan. Arvot periytyvät sukupolvelta toiselle ja ne muuttuvat hitaasti. Käyttäytymistavat paljastavat eri kulttuureissa vallitsevat arvot. Se, miten eri kulttuureissa puhutellaan opettajaa tai kohdellaan iäkkäitä ihmisiä, ovat esimerkkejä siitä, miten arvot näkyvät yhteiskunnassamme. Kului noin 50 vuotta, kun Suomessa siirryttiin opettajien teitittelystä nykykouluun, jossa opettajia kutsutaan etunimellä.

Kaupungin arvot kuvaavat sitä, mikä meille on tärkeää, arvokasta ja tavoiteltavaa. Uudenkaupungin valtuusto päätti Runebergin päivänä sen toimintaa ohjaavista arvoista. Arvojen tavaratalossa Uudenkaupungin ostoskoriin päätyivät yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus.

Yhteisöllisyys on osallisuutta, yhteishengen luomista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Yhteisöllisyys on hieno, mutta samalla erittäin vaativa valinta kaupunkimme arvoksi. Yhteisöllisyys syntyy yhteisestä kokemuksesta. Siitä, että voimme tasavertaisesti iloita ja olla ylpeitä kaupungistamme. Yhteisöllisyys näkyy urheilukatsomoissa, kun oman kaupungin joukkueet menestyvät tai kun katsomossa voi kokea iloa siitä, että kyllä meidän kaupungin kuorot osaavat laulaa ja näyttelijät tehdä teatteria. Pikkukaupungin vaarana on se, että pienet piirit alkavat toimia liian sisäänlämpiävästi niin, ettei sinne ole muilla asiaa. Toinen vaara on kateus. Kateutta seuraa usein katkeruus ja selän takana puhuminen. Miten vaikeaa meille onkaan iloita toisen menestymisestä. Yhteisöllisyys on yksilöiden ja yhteisöjen välistä kemiaa, jossa kunnioitetaan ja tuetaan toinen toista. Yhteisöllisyys on sitä, että me pohdimme, mitä minä voin tehdä kaupunkimme hyväksi sen sijaan, että valitamme koko ajan jostakin. Yhteisöllisyys alkaa tervehtimisestä.

Tavoitteellisuus on sitä, että emme jää paikoillemme makaamaan, vaan pyrimme kohti parempaa ja etsimme jatkuvasti uusia toimintatapoja. Se tarkoittaa, että meillä voi olla paljon parempaa kuin vain ” ihan kivaa”. Voimme toki tyytyä ”ihan kivaan”, mutta miten iloiseksi tulemmekaan, kun joku yllättää meidät tavallista paremmalla palvelulla tai jollakin muulla positiivisella tavalla.
Rohkeus tarttua asioihin, rohkeus uudistua, rohkeus kokeilla uutta. Sitä on myös kaupungin uusi strategia arvovalintoineen. Miten helppoa onkaan valittaa, miten huonosti asiat ovat ja miten paljon vaikeampaa on tarttua ongelmaan ja alkaa toimia ongelman poistamiseksi. Rohkeuden esteenä ovat usein pelko, selittely ja mukavuudenhalu. On helpompaa jatkaa niin kuin aina ennekin. Kaupunkimme historiaan mahtuu paljon rohkeita päätöksiä ja tekoja. Mikä on sinun elämäsi rohkein teko?

Luottamus on turvallisuutta. Tieto siitä, että kaupunkilaisia kuunnellaan ja että asioista huolehditaan. Sitä, että pääsee lääkäriin ja saa hoitoa silloin, kun sairastaa. Sitä, ettei tarvitse töissä käydessään murehtia siitä, onko lapsella kaikki hyvin hoitopaikassa. Luottamus on tieto siitä, että soittaessani kaupungin virkamiehelle, kysymykseni otetaan vakavasti ja minulle vastataan asiallisesti.
Luottamus on sitä, että poliittisessa päätöksenteossa ei ajeta omia asioita, vaan kaupunkilaisten yhteistä etua. Luottamus on yhteistyön edellytys.
Neljä pientä sanaa, neljä arvoa. Jokainen arvo on mahdollisuus johonkin parempaan. Käytetään tämä mahdollisuus – yhdessä.