KOULUMAAILMA KAIPAA TASA-ARVOA

Valtiolliseen opetussuunnitelmaan on kirjattu viisipohjainen arvoperusta, jolle suomalainen koulujärjestelmä rakentuu. Yksi niistä on tasa-arvo – joka näkyy koulujärjestelmässämme kaikkein selvimmin.Tasa-arvosta on helppo puhua, mutta sisällöllisesti siihen liittyy paljon tärkeitä asioita. Suomalaisten oppimistuloksia on tutkittu vuosikymmeniä, yhä edelleen meillä on melko suuria alueellisia eroja, myös tyttöjen ja poikien väliset tulokset kertovat epätasa-arvosta. TÄMÄ POSTAUS ON KESKEN…